Ochrona danych

Przedmiotem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych są dane osobowe, których ochrona jest dla nas szczególnie ważna. Poniższe informacje mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ewentualne przetwarzanie danych odbywa się zawsze w ramach podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO) i aktualnych przepisów o ochronie danych zgodnie z DSGVO. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsza deklaracja o ochronie danych poinformuje zainteresowane osoby o przysługujących im prawach.

0 Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Postando GmbH opiera się na pojęciach, które zostały użyte w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (DS-GVO). W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych stosujemy m.in. następujące terminy:

  • a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej osobą, której dane dotyczą).

  • b) osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

  • c) przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez pomocy procesów automatycznych i związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

  • d) pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisywać konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  • e) administratora danych lub administratora danych

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych lub innych ustaw o ochronie danych oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest

Postando GmbH, Bertramstraße 2a, 60320 Frankfurt, Niemcy (Tel.: +49 698 3048 – 066; e-mail: info@postando.de).

  • f) przetwórcy w ramach umowy

Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

  • g) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią.

  • h) strony trzecie

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

  • (i) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, jej woli w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

1. podmiot oświadczenia o ochronie danych osobowych

Odwiedzanie naszej strony internetowej lub korzystanie z aplikacji Postando Postcard App jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych.

Strona internetowa Postando GmbH lub aplikacja Postando Postcard App gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy dana osoba lub system automatyczny uzyskuje do niej dostęp. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log serwera. Na przykład: (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrers), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się przez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje.

Postando GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej przy korzystaniu z tych ogólnych danych i informacji. Informacje te są niezbędne do (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstw w przypadku ataku cybernetycznego.

Jeśli jednak chcą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, potrzebujemy Państwa danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Jeśli dane są zbierane w tym kontekście, odbywa się to wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia usługi lub realizacji umowy.

Jeśli zainstalowałeś naszą aplikację Postcard App i używasz jej w związku z zamówieniem, konieczne jest zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie pewnych danych użytkownika (takich jak adres e-mail, adres odbiorcy, sposób płatności) w celu świadczenia usługi.

2. Google Analytics, Firebase i cookies

Strony internetowe Postando GmbH korzystają z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. (Google). Google Analytics używa tak zwanych cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika.

Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat zachowania użytkowników są następnie przesyłane do serwera Google Inc. w USA i tam przechowywane. W celu zapewnienia jak największej ochrony Państwa danych, niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie anonimizacji IP anonimizacja IP (maskowanie IP), które skraca Państwa adres IP przed przesłaniem go do USA w taki sposób, że przesłany adres IP nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących Państwa tożsamości. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA. Skrócenie to ma miejsce tam. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Przekazane w tym kontekście dane będą wykorzystywane wyłącznie do oceny zachowań użytkownika i nie będą łączone z innymi danymi Google. Użytkownik może w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki i tym samym trwale sprzeciwiając się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. W tym miejscu chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych wygenerowanych przez plik cookie, mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystamy również z usługi Google Firebase, aby analizować i kategoryzować grupy użytkowników w celu ulepszenia naszych usług i odtwarzania wiadomości typu push.

Firebase jest bazą danych w czasie rzeczywistym, która umożliwia osadzanie informacji w czasie rzeczywistym na stronie internetowej lub aplikacji. Dane użytkownika są przesyłane do bazy danych Firebase anonimowo. Firebase jest filią Google i ma siedzibę w San Francisco (CA), USA. Polityka prywatności Firebase znajduje się na stronie https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć odpowiednio na stronach http://www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://www.google.de/intl/de/policies/.

3. piksel na Facebooku i SDK

Nasza strona internetowa używa pikseli z Facebooka, a nasza aplikacja wykorzystuje Facebook SDK do pomiaru konwersji działań odwiedzających.

Za Twoją zgodą, której udzieliłeś potwierdzając odpowiedni przycisk w wyskakującym okienku na naszej stronie głównej,

Ta strona używa plików cookie i piksela akcji odwiedzających Facebooka. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na jej wykorzystanie.

ustawiamy piksel akcji dla odwiedzających piksela akcji dla odwiedzających w naszej obecności w Internecie.

Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (Facebook) Założę go.

Narzędzie to pozwala śledzić zachowanie użytkowników po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, klikając na reklamę na Facebooku. W ten sposób Facebook może określić skuteczność reklam na Facebooku i ocenić wyniki dla celów statystycznych i badań rynkowych. Umożliwia to optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas anonimowe. Dlatego też nie możemy wyciągać żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką danych Facebooka. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem następującego linku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz umożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. Pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika w tych celach.

Zgoda na korzystanie z piksela akcji dla odwiedzających może być udzielona tylko przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Młodsi użytkownicy muszą poprosić swoich opiekunów o zgodę.

4. subskrypcja naszego biuletynu informacyjnego

Na stronie internetowej Postando GmbH lub w Postando App użytkownicy mogą zapisać się do newslettera naszej firmy. Dane osobowe przekazywane do administratora danych przy zamawianiu biuletynu informacyjnego są określane przez stosowaną w tym celu maskę wprowadzania danych.

Postando GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych za pomocą newslettera o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana posiada ważny adres e-mail i (2) osoba zainteresowana rejestruje się do wysyłania newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail podany po raz pierwszy przez osobę zainteresowaną w celu wysłania biuletynu zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem w ramach procedury podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba zainteresowana zezwoliła na otrzymywanie biuletynu informacyjnego.

Przy rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do systemu komputerowego używanego przez daną osobę w momencie rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc prześledzić (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail danej osoby w późniejszym czasie, a tym samym służy prawnej ochronie administratora danych.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę zainteresowaną. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała nam w celu wysyłki biuletynu informacyjnego, może zostać w każdej chwili odwołana. Dla celów cofnięcia zgody odpowiedni lewica jest w każdym nowym typie znaku.

Biuletyn Postando GmbH zawiera tzw. piksele śledzące. Pixel-code jest miniaturową grafiką osadzoną w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu i analizy pliku dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Za pomocą wbudowanego kodu pikselowego Postando GmbH może rozpoznać, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której to dotyczy, oraz jakie linki w tej wiadomości e-mail były dostępne dla osoby, której to dotyczy.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynie są przechowywane i oceniane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji.

Strona internetowa Postando GmbH lub Postando App zawiera, ze względu na przepisy prawa, informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która zawiera również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

6. funkcja komentarza na blogu na stronie internetowej.

Postando GmbH oferuje użytkownikom możliwość umieszczania indywidualnych komentarzy na poszczególnych wpisach na blogu umieszczonym na stronie internetowej administratora danych. Blog jest portalem utrzymywanym na stronie internetowej, zazwyczaj otwartym dla publiczności, w którym jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami internetowymi może zamieszczać artykuły lub pisać myśli w tzw. postach blogowych. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawia komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, zapisywane i publikowane są również informacje o czasie wprowadzenia komentarza oraz wybrana przez osobę, której dane dotyczą, nazwa użytkownika (pseudonim). Ponadto adres IP przydzielony zainteresowanej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP) jest rejestrowany. Ten adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba naruszy prawa osób trzecich, przesyłając komentarz lub zamieszczając treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora danych, tak aby w przypadku naruszenia prawa administrator danych mógł się zwolnić z odpowiedzialności. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora danych.

7. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami dyrektywy i rozporządzenia europejskiego lub innego instrumentu prawnego zawartego w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub jeżeli wygaśnie okres przechowywania danych określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub inny właściwy prawodawca, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę przepisów:

zażądać od administratora danych zaświadczenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane

jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten

żądania bezzwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych ich dotyczących

wymagać od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że istnieje ku temu ważny powód prawny i że przetwarzanie nie jest konieczne

wymaganie od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli taki warunek prawny jest spełniony

uzyskania dotyczących go danych osobowych dostarczonych przez podmiot danych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie

sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługujących jej praw, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora danych.

9) ochrona danych w przypadku wniosków i w ramach procedury składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców do celów przetwarzania procedury składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, do administratora danych. Jeżeli administrator danych zawiera umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawarł umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie jest sprzeczne z jakimikolwiek innymi uzasadnionymi interesami administratora danych.

10. metody płatności: przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla PayPal oraz Sofortüberweisung lub karty kredytowej jako metody płatności

Administrator danych zintegrował komponenty PayPal, błyskawiczny przelew lub płatność kartą kredytową na tej stronie internetowej lub w aplikacji Postando Postcard App.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Operatorem Sofortüberweisung i płatności kartą kredytową jest BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main.

Jeżeli podczas składania zamówienia osoba zainteresowana wybierze PayPal, Sofortüberweisung lub kartę kredytową jako opcję płatności, dane osoby zainteresowanej są automatycznie przekazywane do PayPal, Sofortüberweisung lub odpowiedniego dostawcy kart kredytowych (np. VISA lub Mastercard). Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności.